Home

Sídlo firmy
Úvodní strana

Sídlo firmy

Dovolujeme si vám nabídnout

  • Kompletní stavební dodávky na klíč
  • Novostavby, rekonstrukce, modernizace, tepelné izolace budov, opravy, sanace, demolice budov
  • Inženýrské sítě a inženýrské objekty včetně zemních prací
  • Zpracování projektové dokumentace všech stupňů včetně zajištění inženýrské činnosti
  • NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM - kompletní zajištění zateplení stavebních objektů v rámci dotačního programu MŽP "Zelená úsporám", dodávka "na klíč", zpracování potřebné dokumentace, administrace žádosti o dotaci a zajištění realizace díla. Jsme zapsáni v Seznamu odborných dodavatelů MŽP.
  • Zpracování PRŮKAZŮ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV dle aktuální legislativy

Nástěnka


Pátek 4. ledna 2013 - Školení DEKTRADE
V lednu 2013 se 2 naši pracovníci zúčastnili školení o vlastnostech a správné aplikaci folií DEKPLAN. Absolventi školení obdrželi na základě účasti a následného testu Osvědčení.

Pátek 21. prosince 2012 - Školení BOZP
Dne 21.12.2012 se uskutečnilo v budově firmy školení BOZP všech zaměstnanců.

Čtvrtek 6. prosince 2012 - Školení RIGIPS
V prosinci 2012 se 2 naši pracovníci zúčastnili školení na montáž akustických podhledů a předstěn, vč. kazetových podhledů s požární odolností RIGIPS. Absolventi školení obdrželi na základě účasti a následného testu Certifikát odborné způsobilosti.